Zechstein magnesiumolie zoutmijn lekt grote hoeveelheden dieselolie.

Veertig (40) miljoen liter dieselolie achtergebleven bij winning van Zechstein magnesiumolie.

Bij een plotselinge lekkage in de Zechstein magnesiummijn stroomt een grote hoeveelheid dieselolie en 100 miljoen liter agressief pekelwater weg.

 

Dieselolie gebruikt als mijnbouwhulpstof bij de winning van Zechstein magnesiumolie.

Winning van de zuiverste magnesium ter wereld veroorzaakt vrijwel zeker milieuramp

Bij een lekkage in de Zechstein magnesiumolie mijn stroomde begin dit jaar een grote onbekende hoeveelheid dieselolie en 100 miljoen liter agressief pekelwater weg. Wanneer het pekelwater en de dieselolie zich in de cavernes verspreidt, is het zeker aannemelijk dat verontreinigingen in het grondwater kunnen terechtkomen. Dit zorgt ervoor dat het grondwater onbruikbaar wordt voor drinkwater en landbouw.

Hoe kon dit gebeuren en wat weten wij eigenlijk van de Zechstein magnesium zoutwinning in Groningen.

Omdat de problemen van de aardgasproductie in Groningen alle aandacht hebben opgeëist heeft de zoutwinning in Nederland een wildgroei ondergaan met zeer grote gevolgen voor het milieu en leefbaarheid. De gevolgen zijn niet te overzien en zeker niet op lange termijn.
Openheid is er niet, na lang zoeken vinden we deze informatie bij de SODM. We willen het u niet onthouden.

  • Gevolgen winning Zechstein magnesium
  • Bodemdaling
  • Bodemverontreiniging
  • Grondwater verontreiniging
  • Aardbevingen
  • Sinkholes
  • Risico schade huizen
    (ook op lange termijn wanneer productie is gestopt en niemand meer verantwoordelijk is).

Laten we eens kijken naar het gebruik van dieselolie bij de winning van de zuiverste magnesiumolie ter wereld, althans zo verkoopt de producent het. DE WINNING IS IN IEDER GEVAL NIET ZUIVER.

 

Waarom wordt er dieselolie gebruikt bij de productie van Zechstein magnesiumolie?

Want we weten toch dat dieselolie giftig is voor het watermilieu en zorgt voor opeenhoping in de voedselketen. Dieselolie kan daarnaast ook zeer ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Waarom dieselolie terwijl er alternatieven zijn?
Er zullen weinig mensen zijn die weten dat er dieselolie wordt gebruikt bij de winning van zout waaronder ook de winning van Zechstein magnesium zout. Het gebruik van dieselolie is puur een commerciële overweging omdat dieselolie goedkoop is. De SODM (staatstoezicht op de mijnen) adviseert al jarenlang het gebruik van dieselolie te stoppen.
De dieselolie wordt in de cavernes gepompt (de enorme ruimten onder de grond waarin zich het magnesiumzout bevindt). De dieselolie, ook wel dak-olie genoemd, blijft op het water drijven wat nodig is om het magnesiumzout op te lossen. Door de dieselolie wordt voorkomen dat de magnesium aan de bovenkant van de caverne oplost en instort.

Ernstige verontreiniging door diesel lekkages na de winning.
In de Zechstein magnesium mijn bij Veendam is op dit vlak een specifieke situatie ontstaan. Door de labyrint-achtige structuur van de cavernes en de schuine stand ervan, is onduidelijk waar de ingebrachte diesel zich bevindt.
De SODM heeft berekend dat er circa 40.000 kubieke meter diesel, omgerekend is dat veertig (40) miljoen liter dieselolie, is achtergebleven in de diepe ondergrond bij de vorming van de holtes en de winning van magnesiumzouten. Het risico van deze achtergebleven diesel na afsluiten van de caverne is dat het pekel/dieselmengsel in de toekomst buiten de caverne komt en daar verontreiniging veroorzaakt.

In Veendam zijn boven de zoutlaag de afdekkende lagen niet geheel intact: er zitten breuken die mogelijk net zo goed afsluiten als intacte gesteentelagen, maar mogelijk ook voor een pad tussen verschillende dieptes kunnen zorgen. Wanneer het zich langs deze paden verspreidt, is niet uit te sluiten dat verontreinigingen in het grondwater terechtkomen. Daarom wordt dit onbruikbaar voor drinkwater en landbouw.

 

Hoeveelheden dieselolie gebruikt tijdens de Zechstein magnesium productie zijn enorm.

Momenteel varieert het gebruik van dieselolie bij de productieve Zechstein magnesiumolie putten van 50.000 tot 500.000 liter dieselolie per caverne. Soms met wel uitschieters van 3,5000.000 liter, u leest het goed, drie en een half miljoen liter dieselolie voor een enkele caverne voor de productie van Zechstein magnesium.

Onderzoek naar incident bij Nedmag, de producent van zechstein magnesiumolie.
Momenteel loopt er een onderzoek van de SODM naar het recente incident op de productielocatie van Nedmag in Tripscompagnie. Dit onderzoek ziet op de oorzaak van de geconstateerde drukdaling in de betreffende caverne en naar de mogelijke milieuverontreinigingen die hier mee samenhangen.

U kunt meer lezen in het PDF document van de SODM ”staat van de sector zout”
https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2018/05/31/staat-van-de-sector-zout
Of https://www.sodm.nl/onderwerpen/zoutwinning

 

Onze conclusie is dat de magnesium zoutwinning op korte en lange termijn grote gevolgen kan hebben voor het milieu.  Het is onaanvaardbaar de Groningers hiermee op te zadelen. Stoppen dus met de Zechstein magnesium zoutwinning.