Disclaimer

Disclaimer

Hierna te noemen Persberichten Publiceren (onderdeel van Creative Circle Media verleent u hierbij toegang tot www.persberichtenpubliceren.nl en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. Persberichten Publiceren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.persberichtenpubliceren.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide artikel marketing pakket van Persberichten Publiceren.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.persberichtenpubliceren.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Persberichten Publiceren.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.persberichtenpubliceren.nl. Persberichten Publiceren oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Persberichten Publiceren zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Creative Circle Media en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Persberichten Publiceren, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.persberichtenpubliceren.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.