Algemene Voorwaarden

Voorwaarden voor het (her)gebruik van artikel marketing

 1. Het auteursrecht op een artikel berust bij de afzender van het bericht.
 2. Hergebruik van een artikelen is toegestaan tenzij uit het bericht zelf anders blijkt. Bij hergebruik moet de afzender van het bericht als bron worden vermeld met de toevoeging ‘(via Persberichten Publiceren)’ maar de ‘noot voor redacties’ is niet voor openbare publicatie bedoeld.
 3. De gebruiker van Persberichten Publiceren vrijwaart Persberichten Publiceren voor alle eventuele auteursrechtenclaims die voortvloeien uit zijn of haar hergebruik.
 4. Persberichten Publiceren streeft naar optimale betrouwbaarheid wat betreft de feiten die in haar artikelen worden vermeld maar wijst elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van zulke vermelding, af.
 5. Persberichten Publiceren is niet verantwoordelijk voor enige meningsuiting of interpretatie van feiten in de door haar verzamelde artikelen. Het is wel haar streven ruimte te geven aan hoor en wederhoor binnen het kader van haar artikelen en binnen de grenzen van wat Persberichten Publiceren redelijk en betamelijk vindt.
 6. Het is niet toegestaan de artikelen zodanig te gebruiken dat Persberichten Publiceren daar op enigerlei wijze nu of in de toekomst schade van zou kunnen ondervinden of daardoor inkomstenderving zou kunnen lijden.

Om de kwaliteit van Persberichtenpubliceren.nl en de aangesloten blog-websites op een zo’n hoog mogelijk niveau te houden, zijn er een aantal voorwaarden opgesteld waaraan de artikelen die geplaatst worden aan moeten voldoen.

 1. Een artikel dient een uniek geschreven artikel te zijn.
 2. Een artikel dient minimaal 200 woorden te bevatten.
 3. Een artikel dient er netjes en verzorgd uit te zien, zonder spelfouten.
 4. Een artikel dient in het Nederlands geschreven te zijn.
 5. Een artikel mag 1 foto / afbeelding bevatten (max. 100 kb).
 6. Een artikel mag maximaal 2 backlinks bevatten.
 7. Een artikel mag géén affiliate links bevatten.
 8. Een artikel mag in maximaal 2 categorieën worden geplaatst.
 9. Er mogen geen artikelen over sex of adult worden geplaatst

Deze voorwaarden kunnen op ieder moment worden aangevuld en / of aangepast.