Zechstein magnesium veroorzaakt schade aan mens en milieu

Nedmag BV, het mijnbedrijf van Zechstein magnesium brengt enorme schade toe aan mens en milieu.

Schade waar ook komende generaties de gevolgen van gaan ondervinden.
De stichting Stop de Zoutwinning en Follow the Money willen graag uitgezocht hebben hoe het mogelijk is dat de “overheid” die ons dient te beschermen tegen private uitbuiters van onze leefomgeving diezelfde private uitbuiters faciliteert hun vernietigende werkzaamheden voort te zetten. EZK als vergunningverlener kan Nedmag nooit objectief beoordelen zolang het eigen financiele belang van EZK en de NOM daarin een rol spelen.

Er komt een diepgaand onderzoek naar de verwevenheid tussen Nedmag BV, met 50% aandeelhouder NOM en EZK die deelt in opbrengt en winst.

Follow the Money, geldsporen liegen niet. Daarom volgen wij ze.

Follow the Money is een journalistieke beweging met een glashelder doel: waarheidsvinding in dienst van de samenleving. We doen onderzoek naar mensen, systemen en organisaties die zich (financieel-economisch) misdragen en daarmee mogelijk schade aanrichten aan groepen in de samenleving.

De duimschroeven worden aangehaald, Nedmag zal moeten sluiten na lekkages van miljoenen liters giftige dieselolie in de bodem.

Grote risico’s voor mens en milieu
Volgens Nedmag is bij de lekkage geen gevaar opgetreden voor mens en milieu maar het Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) denkt daar toch anders over. De gevolgen ivan een eventuele vervuiling kan groot zijn. Vanwege de grote onzekerheden in de berekeningen van de scheur en de eigenschappen van de ondergrond vindt SodM het belangrijk om voorzichtig te zijn.

Nedmag heeft nog steeds onvoldoende kennis.
SodM is van mening dat Nedmag na 40 jaar meer kennis had kunnen (en moeten) ontwikkelen om de situatie beter te begrijpen en onder controle te hebben.

Snellere en grotere bodemdaling
Ook een punt van zorg is dat de beheersmaatregelen tot een veel snellere en grotere bodemdaling van 76 cm leiden in plaats van de toegestane 50 cm. Het waterschap Hunze en Aa’s heeft maatregelen genomen om de effecten van een bodemdaling van 69 cm aan te kunnen. Deze maatregelen zullen nu uitgebreid moeten worden. Het is maar de vraag of dat nog haalbaar is.

De Zechstein magnesium moet gestopt worden, de risico’s voor het milieu zijn te groot.

Lees meer op Follow the Money

Lees meer op de website van Stop de Zoutwinning

Lees meer op de website onderzoek zechstein magnesium