Wat is energietransitie en wat zijn voorbeelden?

Wat is energietransitie?

Energietransitie is de verschuiving van het gebruik van bepaalde energiebronnen naar andere. Dit zie je vooral terug in de duurzame energiebronnen; waar vroeger veelal fossiele grondstoffen gebruikt werden vinden steeds meer bedrijven hun heil in het inzetten van duurzame energiebronnen. Dit is veel beter voor het milieu omdat er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten. Het is belangrijker dat steeds meer mensen en bedrijven inzetten op de transitie van energie naar een klimaatvriendelijkere optie.

Wat is een voorbeeld van energietransitie?

Als je kijkt naar verbrandingsmotoren zie je dat deze veelal lopen op diesel of benzine. Dit zijn brandstoffen die voornamelijk bestaan uit fossiele brandstoffen. In de twintigste eeuw werden deze grondstoffen ontdekt en omdat ze in grote getalen beschikbaar waren kon men ze voor een relatief lage prijs afnemen. Dit resulteerde in een gigantisch grote groei van de vraag naar deze fossiele grondstoffen. Echter betekende dit ook dat er meer en meer schadelijke stoffen werden uitgestoten in het milieu, omdat de verbranding van deze fossiele grondstoffen bepaalde gassen tot stand laten komen. Om dit toch te kunnen beperken zochten (en zoeken, nog steeds) bedrijven naar manieren om milieuvriendelijkere opties te gebruiken. Zo werden bijvoorbeeld speciale milieuvriendelijke diesel in het leven geroepen.

Maar ook in de energiesector werd middels aggregaten en generatoren veel gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Heden ten dage spelen bedrijven in deze sector in op het gebruik van bijvoorbeeld grote batterijen (accu’s), zonnepanelen of andere manieren om energie op een milieuvriendelijke manier op te wekken en op te slaan.

Particulieren doen ook mee met energietransitie

Zelfs als je kijkt naar de particulieren dan zie je dat een groeiend aantal mensen zich bewust is van de keuzes die zij maken op het gebied van energie. Zo kiest een stijgend aantal huishoudens bewust voor het installeren van zonnepanelen op het dak. Daarbij kiezen mensen voor energieleveranciers die zo veel mogelijk inzetten op het leveren van milieuvriendelijk opgewekte stroom. En wat dacht je van de elektrische auto’s? Ook dat is een manier om bewust met energietransitie bezig te zijn.

Een bewuste keuze voor het milieu

De overstap van fossiele brandstoffen naar milieuvriendelijke alternatieven gaat niet opeens van nul naar honderd. Het gaat in fasen. Steeds meer mensen en bedrijven realiseren zich de noodzaak van overschakelen op bijvoorbeeld stroom opgewekt door windmolen, waterenergie of zonne-energie. Fossiele brandstoffen komen steeds dichter bij hun einddatum en ook dat stimuleert om over te schakelen op klimaatvriendelijke brandstoffen. Energietransitie is dus al een tijdje bezig en zal ook de komende tijd flink de gemoederen bezighouden.