Wat heb je aan een kennisbank over de energietransitie?

Wat is energietransitie?

Als men het heeft over energietransitie dan bedoelt met de verschuiving van het gebruik van fossiele brandstoffen naar biologische brandstoffen. Dit wordt ook wel een duurzame energietransitie genoemd. Tot op heden werken nog steeds vele machines en verbrandingsmotoren op fossiele energie. Dit betekent dat er nog altijd vervuiling van het milieu optreedt. De gevolgen daarvan worden langzamerhand steeds zichtbaarder. Vandaar dat men afgelopen jaren (en zelfs decennia) al bezig is om de focus op groene(re) energie te leggen. Met een kennisbank over energietransitie worden mensen goed geïnformeerd over deze zaken.

Waarvoor is daar een kennisbank over nodig?

De verschuiving van fossiele naar biologische brandstoffen is niet zomaar gebeurd. Veelal moet er bij mensen een besef komen van de mogelijkheden en hun positieve gevolgen. Middels een kennisbank over energietransitie worden mensen geüpdatet over alle ontwikkelingen.

Zo kan men lezen over maatregelen die zij zelf op particulier niveau of op bedrijfsniveau kunnen nemen. Tevens winnen zij informatie in over wáárom sommige besluiten wel of niet genomen worden. Hoe beter geïnformeerd over deze zaken men is, hoe bereidwilliger men is om mee te werken en mee te denken in oplossingen. Als een kennisbank energietransitie als onderwerp heeft, voorkomt dat dat dit onderwerp een ver-van-het-bed-show wordt voor vele mensen.

Alles op één centrale plek

Een groot voordeel van een kennisbank is dat alle informatie op één centrale plek is te vinden. Tegenwoordig willen we het nieuws zo snel mogelijk tot ons nemen. Ellenlang zoeken naar het juiste artikel ontmoedigt mensen om dit artikel te lezen. Door alle informatie op eenzelfde plek aan te bieden (de kennisbank), wordt die zoektocht korter.

Daarnaast kan gemakkelijk geselecteerd worden op onderwerp. Elk artikel dat in de kennisbank over energietransitie wordt gedeeld, krijgt een aparte categorie. Er zijn namelijk meerdere onderwerpen te benoemen als het gaat om energietransitie. De kennisbank zorgt eroor dat gebruikers gemakkelijk de juiste informatie kunnen vinden.

Een stimulans voor het werken met energietransitie

Dat mensen middels een kennisbank niet lang hoeven te zoeken naar de juiste informatie, werkt stimulerend. Men leert hierdoor snel meer over het onderwerp en wordt aangespoord om zelf ook actie te ondernemen. Door continu kwalitatieve kennisartikelen te delen in de kennisbank, leest men over nieuwe maatregelen, nieuwe ontwikkelingen, verplichtingen, mogelijkheden en andere zaken. Doordat de gebruikers zo betrokken raken met het onderwerp, geldt dit als stimulans om zelf ook bezig te gaan met energietransitie. Op deze manier draagt een kennisbank over energietransitie bij aan de verschuiving van aandacht van fossiele naar duurzame energie.