Tien tips bij letselschade

Bent u slachtoffer van een ongeval en heeft u letsel opgelopen? Letselschade kunt u verhalen op de tegenpartij. Wij hebben tien belangrijke tips voor u. Zo kunt u de hoogste schadevergoeding claimen.

 

  1. Noteer gegevens van getuigen en de tegenpartij. Maak foto’s of een situatieschets van het ongeval.
  2. Laat u medisch behandelen. Een arts moet vaststellen dat uw klachten het gevolg zijn van een ongeval. Uw medisch dossier dient als bewijs.
  3. Stel de wederpartij aansprakelijk. Dit doet u middels een aansprakelijkheidsbrief. Ook kunnen wij dit voor u verzorgen. Let op dat de zaak niet verjaart.
  4. Schakel juridische hulp in. Onze letselschadejuristen zijn op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving. Zij zorgen ervoor dat u een rechtvaardige schadevergoeding ontvangt.
  5. Maak duidelijke afspraken met de jurist. Wij bespreken de zaak met u door en geven u een schriftelijke bevestiging van onze gemaakte afspraken. Onze juridische bijstand is geheel kosteloos.
  6. Noteer gemaakte kosten. Het gaat hier om verlies aan inkomsten, medische kosten, huishoudelijke hulp en andere kosten. Het is belangrijk om alles te noteren en rekeningen te bewaren.
  7. Uw medisch dossier moet compleet zijn. Houd een logboek bij waarin u alle afspraken met uw arts noteert. Schrijf ook op welke lichamelijke of psychische ongemakken u ondervindt.
  8. Bent u niet tevreden over uw huidige advocaat of jurist, laat uw zaak dan opnieuw bekijken door ons. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook kunnen wij uw zaak kosteloos overnemen.
  9. Om gemaakte kosten te dekken vraagt u de wederpartij om een voorschot. In veel gevallen zal de verzekeraar van de tegenpartij hiertoe bereid zijn.
  10. De zaak wordt afgewikkeld wanneer duidelijk is wat het ongeval voor een invloed heeft op de rest van uw leven. Na afwikkeling van uw letselschadezaak ontvangt u de rest van uw schadevergoeding.

 

Laat uw zaak niet afhandelen door een advocaat of rechtsbijstandverzekeraar. Vaak komt u voor hoge kosten te staan of valt de schadevergoeding tegen. Wij bieden gratis juridische hulp en claimen een voorschot op uw schade. We gaan voor de maximale schadevergoeding en behandelen uw letselschadezaak efficiënt en zorgvuldig.