HVO brandstof: wat is het en hoe wordt het gebruikt?

Wat is HVO brandstof? HVO brandstof is een biologische brandstof die gebruikt wordt in verbrandingsmotoren. De afkorting staat voor Hydrotreated Vegetable Oils. Het is een brandstof die uit organisch materiaal gewonnen wordt. Hierbij kan gedacht worden aan plantaardige en dierlijke vetten. Deze biobrandstof zorgt ervoor dat er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten tijdens de verbranding […]