Nedmag stopt zoutwinning door lekken Zechstein magnesium mijn

Nedmag stopt zoutwinning Zechstein mijn

HET ZUIVERSTE MAGNESIUM TER WERELD VEROORZAAKT MOGELIJK MILIEURAMP

Een grote klap voor Nedmag en voor de Zechstein magnesium mijn. Maar nog een grotere ramp voor de bewoners en de natuur.
De magnesium zoutmijn in Veendam moet versneld het magnesiumzoutveld in Tripscompagnie sluiten. Op 1800 meter diepte zitten lekken.

Nedmag stopt zoutwinning lezen we in het dagblad van het Noorden. Dat er vroeg of laat een ramp zou gebeuren was te verwachten, hier zijn de bewoners van Groningen nu juist zo bang voor geweest.
Niet alleen de aardbevingen van de NAM zijn gevaarlijk maar ook de zoutwinning kan nu dus zeker grote problemen gaan veroorzaken.

Grote aantallen liters pekelwater en mogelijk ook diesel stromen weg.

Het staatstoezicht op de Mijnen spreekt over ‘grote aantallen liters pekelwater en mogelijk ook diesel’ die zijn weggelekt naar de bovenliggende zandsteenlaag.
Onderzoek moet aantonen hoeveel pekel (magnesiumzoutwater) er is weggestroomd maar aangenomen kan worden dat het om duizenden liters gaat.
Als er ook diesel naar grondwaterlagen is gelekt betekent dat een grote ramp voor het grondwater en de natuur.

Het staatstoezicht op de Mijnen verwacht dat er door de lekken sneller bodemdaling ontstaat dan bij de normale magnesium zoutwinning doordat de druk in de ondergrondse zoutcaverne is verlaagd. ,,Een lagere druk leidt tot versnelde bodemdaling aan de oppervlakte’’, Dat er versnelde bodemdaling is te verwachten kunnen we rustig aannemen. Dat zullen de bewoners in dit gebied niet in dank afnemen.
Lees een uitgebreid artikel het dagblad van het Noorden

STICHTING STOP DE ZOUTWINNING pleit al jaren voor het stoppen van de zoutwinning, zij schrijven op hun blog:

“Nedmag Industries wil nog meer zout gaan winnen in een regio die al ernstig te lijden heeft onder de gevolgen van de huidige mijnbouw. Beschadigde en verzwakte huizen, vervuiling van bodem, lucht en grondwater, ernstige aantasting van woon- en leefklimaat, afwenteling van kosten op burgers en grote onzekerheid over de veiligheid.”
Lees meer op het blog van de stichting Stop de zoutwinning.

Op mijn eigen blog kan je meer lezen over de ecologische en milieu problemen die de Zechstein magnesium zoutwinning in Groningen veroorzaakt.
Zechstein magnesium Groningen

Nedmag stopt zoutwinning, April 25 -2018

Sheila Dees, Burgerinitiatief tegen de magnesium zoutwinning in Groningen.