Letselschade door een whiplash

 

Een whiplash ontstaat vaak na een verkeersongeval. Hierdoor krijgt u te maken met letselschade. In veel gevallen is de tegenpartij aansprakelijk. Deze zal een schadevergoeding moeten betalen. Het is belangrijk om de tegenpartij officieel aansprakelijk te stellen. Alleen dan kan schadevergoeding en eventueel smartengeld worden geclaimd. Onze letselschade advocaten zijn volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving en bieden gratis juridische bijstand.

Wat is letselschade?

Schade kan bestaan uit materiële schade en immateriële schade. Materiële schade is tastbaar en in geld uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan een voertuig, bril of telefoon. Onder letsel worden alle lichamelijke en psychische klachten bedoeld. Lichamelijk letsel bestaat uit verwondingen, botbreuken, pijn of andere klachten. Psychisch letsel omvat angsten, een depressie of een trauma. Letsel brengt kosten met zich mee. Denk maar eens aan het mislopen van inkomsten of medische kosten. Deze kosten vallen onder letselschade.

Omschrijving van een whiplash

Vaak ontstaat een whiplash na een verkeersongeval, maar kan ook door een val van hoogte ontstaan. Hierbij beweegt uw hoofd plotseling hard naar voren en achteren of zijwaarts. Als gevolg hiervan rekken de banden en spieren in de nek uit. De spieren raken overbelast en de zenuwen ontregeld. Er treden al snel klachten op. Symptomen zijn onder andere een pijnlijke en stijve nek, hoofdpijn, lage rugpijn, vermoeidheid, concentratieproblemen en stemmingswisselingen. Deze klachten kunnen enkele weken tot jaren aan blijven houden.

Wat te doen bij een whiplash?

Bezoek altijd een arts of medisch specialist. Deze kan beoordelen of u te maken heeft met een whiplash. Rust is belangrijk. Soms krijgt u pijnstillers voorgeschreven. U maakt onnodige kosten als gevolg van het ongeval. Wanneer u te maken heeft met een tegenpartij kunt u deze aansprakelijk stellen. Hiervoor schakelt u ons juridisch letselschadebureau in. Onze juristen bieden gratis juridische bijstand. Wij berekenen en regelen uw schadevergoeding. Ga niet zelf in discussie met de tegenpartij, dit leidt vaak tot een lagere schadevergoeding.

Wie is aansprakelijk voor letselschade?

U bent niet altijd zelf verantwoordelijk voor geleden schade. Soms kan de tegenpartij aansprakelijk worden gesteld. In de wetgeving geldt: wie eist, bewijst. U moet het kunnen bewijzen dat de ander schuldig is. Bent u betrokken bij een verkeersongeval, vul dan altijd het schadeformulier in. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld wie aansprakelijk is. Soms zijn getuigenverklaringen nodig. Hiermee kunt u uw onschuld bewijzen. Wanneer duidelijk is dat de tegenpartij schuldig is, dan versturen bij een aansprakelijkheidsbrief. Vaak zal de verzekeraar van de tegenpartij contact met ons opnemen. Wij laten ons niet om de tuin leiden door verzekeraars en weten de hoogste schadevergoeding te claimen.

Zorgkosten zelf betalen

In Nederland bent u verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Helaas dekt deze niet alle zorgkosten. Bepaalde behandelingen vallen onder het eigen risico. Deze moet u zelf betalen. Bij een whiplash lopen de kosten vaak hoog op. Onze letselschadejurist kan een voorschot voor u claimen. Zo raakt u niet in de financiële problemen.

Recht op schadevergoeding

Het is niet altijd even duidelijk of u recht heeft op schadevergoeding. Belangrijk is dat de tegenpartij aansprakelijk kan worden gesteld. Ook wanneer u medeschuldig bent, heeft u vaak recht op schadevergoeding. U kunt rekenen op ons deskundig advies.

Wat kan ik aan schadevergoeding verwachten?

Wanneer de tegenpartij aansprakelijkheid erkent dan zal deze de schade volledig moeten vergoeden. Bij een whiplash kunt u rekenen op vergoeding van gemiste inkomsten, gemaakte zorgkosten en andere onkosten, evenals smartengeld. U moet wel aannemelijk kunnen maken dat u deze kosten heeft gemaakt. Daarom bewaart u alle bonnetjes en rekeningen. Ook is het belangrijk om een dagboek bij te houden. Hier noteert u uw gemiste inkomsten en wat de whiplash voor een gevolgen heeft.

Voor de berekening van de schadevergoeding wordt bekeken hoe lang u nodig heeft om te herstellen. Hierbij gaan wij uit van de situatie van vóór het ongeval. Ook wordt gekeken naar de ernst van het letsel. Onze juristen voeren een nauwkeurige schadeberekening uit. Deze is volledig kosteloos. Het kan vaak enige tijd duren voordat exact bekend is wat de totale schade is. Wij claimen ondertussen voorschoten. Zo kunt u uw onkosten dekken.

Krijg ik het geld op mijn eigen bankrekening?

Wanneer de tegenpartij aansprakelijk is dan wordt schadevergoeding op uw eigen bankrekening overgemaakt. Dit wordt uitbetaald door de verzekeraar. Wanneer de tegenpartij niet verzekerd is dan zal hij of zij de schadevergoeding zelf moeten betalen. Ook dit wordt naar uw bankrekening overgemaakt.

Recht op smartengeld

Een whiplash kan naast lichamelijke ook voor emotionele schade zorgen. Zo kunt u als gevolg van arbeidsongeschiktheid of inkomstenverlies in een depressie raken. Ook kunt u te maken krijgen met angsten. Voor deze emotionele schade kunt u smartengeld eisen. Wij berekenen de hoogte van het smartengeld nauwkeurig.

De verzekeraar van de tegenpartij wil alles afhandelen

Bij letselschade wil de verzekeraar van de tegenpartij een zo laag mogelijke schadevergoeding uitbetalen. Wanneer deze de zaak in behandeling neemt dan moet u soms erg lang wachten op uw geld. Ook wordt de zaak opzettelijk vertraagd en is er sprake van een moeizame communicatie. Het gevolg is dat u in financiële problemen kunt raken, zowel nu als in de toekomst. Neem daarom direct contact met ons op. Wij nemen uw dossier kosteloos in behandeling en regelen snel een voorschot. We gaan voor de maximale schadevergoeding. Letselschadeslachtoffers kunnen rekenen op gratis juridische bijstand.

Ga nooit zomaar akkoord met een aanbod van de tegenpartij

De verzekeraar van de tegenpartij is erop gericht om hoge winsten te behalen. Hierdoor zal deze zo min mogelijk uit willen keren. De verzekeraar zal u vaak een aanbod doen. Ga hier niet zomaar mee akkoord. Wij kunnen bekijken of het om een reëel aanbod gaat. Vaak valt de schadevergoeding van de verzekeraar lager uit. Wij kunnen het maximale aan schadevergoeding claimen.

Wat te doen wanneer de tegenpartij de aansprakelijkheid afwijst?

Soms wijst de tegenpartij of diens verzekeraar alle aansprakelijkheid af. Het is belangrijk om te bewijzen wie aansprakelijk is voor het ongeval. Wij onderzoeken de aansprakelijkheid en schakelen desnoods een derde partij in. Dit kan om de arbeidsinspectie of de rechtbank gaan. Wij ondernemen alle juridische stappen die nodig zijn om tot een maximale schadevergoeding te komen. U heeft bij letselschade altijd recht op onze gratis juridische hulp en juridische bijstand.

Herstellen van een whiplash

Het herstel van een whiplash kan lang duren. In sommige gevallen zijn de klachten blijvend. Gemiddeld herstelt de helft van alle patiënten binnen 3 maanden. In 90% van de gevallen bent u binnen een jaar klachtenvrij. Helaas houdt 10% van de slachtoffers er blijvend of langdurig letsel aan over. Dit heeft nadelige gevolgen voor u. Soms raakt u gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt. Hierdoor kunt u niet meer werken en loopt u inkomsten mis. Het is daarom belangrijk om een schadevergoeding te eisen. De letselschadespecialist neemt deze zaak gratis van u over. Ook als achteraf blijkt dat de tegenpartij niet aansprakelijk is kunt u toch rekenen op onze gratis juridische hulp.

Stappenplan bij een whiplash

  1. Bent u het slachtoffer van een ongeval, noteer dan zoveel mogelijk gegevens van de tegenpartij. Maak eventueel foto’s van de situatie. Vraag getuigen naar hun gegevens of een verklaring.
  2. Bezoek een arts of medisch specialist. Uw medisch dossier dient tevens als bewijs.
  3. Noteer alle opgelopen schade en bewaar bonnetjes en rekeningen.

 

Ga niet in onderhandeling met de verzekeraar van de tegenpartij. Schakel direct onze juridische hulp in.

Bent u slachtoffer van een ongeval en heeft u te maken met een whiplash, dan komt u in veel gevallen in aanmerking voor schadevergoeding. Onze juristen bieden gratis hulp bij het claimen van de maximale schadevergoeding.