Letselschade door een fout van uw collega #Bedrijfsongeval

 

Een bedrijfsongeval ontstaat vaak door een menselijke fout. Wanneer een collega een fout maakt kunt u hier het slachtoffer van worden. Het gevolg is lichamelijk of psychisch letsel. Het is soms onduidelijk wie aansprakelijk is voor uw letsel. In veel gevallen zal dit de werkgever zijn. Onze juridische adviseurs zoeken uit wie aansprakelijk is.

  • Gratis juridische bijstand na een bedrijfsongeval
  • Grondig onderzoek wie aansprakelijk is
  • Claimen van de hoogste schadevergoeding

Weet u niet wie aansprakelijk is, neem dan contact met ons op. Wij zoeken uit of de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld. Vrijwel altijd zal de werkgever schadevergoeding moeten betalen.

Heb ik recht op schadevergoeding?

Twijfel u of u recht heeft op schadevergoeding? Wanneer u letsel oploopt door toedoen van een collega dan is uw werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. De werkgever moet er immers op toezien dat de werkplek veilig is. Ook moeten werknemers voorzien zijn van de juiste instructies. De werkgever heeft een zorgplicht richting de werknemers. Hij of zij is dus ook verantwoordelijk voor het handelen van werknemers.

Wanneer de werkgever aansprakelijkheid erkent dan zal deze de gehele schade moeten vergoeden. Wanneer u opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld dan zal de schade niet worden vergoed. Het is daarom belangrijk om vast te stellen wie verantwoordelijk is voor het bedrijfsongeval. U bent als werknemer niet verantwoordelijk voor het handelen van collega’s. Uw werkgever dient toezicht te houden. Onze letselschadejurist kan desgewenst de arbeidsinspectie inschakelen. Deze zal onderzoeken wie aansprakelijk is. Bedenk dat u in de meeste gevallen niet zelf aansprakelijk bent. Zelfs wanneer u voor een gedeelte schuldig bent, heeft u toch recht op schadevergoeding.

De kosten van juridische bijstand

U hoeft geen advocaat in te schakelen, deze brengt onnodig hoge kosten in rekening. Onze juridische bijstand is helemaal gratis. De kosten die door ons gemaakt zijn, worden verhaald op de verzekering van de werkgever. In verreweg de meeste gevallen heeft uw werkgever een aansprakelijkheidsverzekering. Deze dekt alle kosten.

Schade als gevolg van een fout van een collega kunt u op de werkgever verhalen. Het bedrijfsongeval moet ontstaan zijn tijdens officiële werkzaamheden. Dit brengen wij duidelijk in kaart. Ons juridisch letselschadebureau streeft naar een zo hoog mogelijke schadevergoeding.