HVO diesel: wat is het en hoe staat het ermee?

HVO diesel: wat is het precies?

HVO diesel is een bepaald type biobrandstof. Het is een afkorting en het staat voor Hydrotreated Vegetable Oils. Deze biobrandstof wordt gewonnen uit plantaardige en dierlijke vetten. Een groot pluspunt van deze bronnen is dat ze te herproduceren zijn. Zo kun je erover beschikken op het moment dat je ze nodig hebt. Daarbij is HVO diesel een geweldige vervanger voor de fossiele brandstoffen die tot op de dag van vandaag veelal gebruikt worden.

De twee verschillende generaties HVO diesel

Als je dieper in de wereld van HVO diesel duikt dan ontdek je dat er twee verschillende types zijn: eerste generatie HVO diesel en de tweede generatie. Hoewel je misschien denkt dat deze vrijwel gelijk zijn zit er toch een merkbaar verschil tussen. Om te kijken waar die verschillen ontstaan moet je weten waar HVO diesel door ontstaat. Zoals je eerder al hebt gelezen bestaat dit dus uit vetten die plantaardig of dierlijk zijn. Maar juist daar zit het verschil. Eerste generatie HVO diesel wordt gewonnen uit bronnen die een mogelijk ander doel hadden kunnen dienen. Denk bijvoorbeeld aan voedsel dat voor mens of dier gebruikt kon worden. Kijk je daarentegen naar de tweede generatie van dit type biodiesel dan ontdek je dat die gewonnen wordt uit bronnen die al eerder gebruikt zijn. Gebruikte frituurvet of GFT is hier een voorbeeld van. Als je de twee generaties met elkaar vergelijkt en bepaalt welke op het gebied van duurzaamheid wint, zal de tweede generatie winnen. Dit komt omdat de keuze om mogelijk voedsel voor mens of dier te gebruiken voor energie iets gevoeliger ligt en omdat er niet speciaal voor het maken van HVO diesel voedsel wordt verbouwd, een proces waarbij toch wel koolstofdioxide vrijkomt.

Is HVO diesel al ingeburgerd?

HVO diesel zal kunnen worden ingezet in verschillende verbrandingsmotoren. Kijk je naar de sector transport en verkeer en naar de sector energiewinning dan zie je dat hierin een grote rol wordt gespeeld. Zo zijn bijvoorbeeld vrachtwagens grote uitstoters van vervuilende uitlaatgassen doordat er tot op heden veel fossiele brandstoffen werden gebruikt. Toch zie je een verschuiving in gebruik van milieuvriendelijkere oplossingen zoals HVO diesel. Er wordt meer en meer gekeken naar de mogelijkheid om deze grote wagens te laten rijden op dit type brandstof. Hetzelfde geldt voor aggregaten en generatoren in de energiesector. Deze fungeerden tot op heden vooral op fossiele brandstoffen maar worden ook stukje bij beetje milieuvriendelijker door het gebruik van bijvoorbeeld HVO diesel.