Het belang van energietransitie

Wat betekent de term energietransitie?

Heb je het over energietransitie dan praat je over het overgaan van traditionele energiebronnen naar duurzame energiebronnen. Tot nu toe werd en wordt er nog in grote mate gewerkt met fossiele brandstoffen. Denk hierbij aan olie, kolen en (aard)gas. Sinds de ontdekking van deze brandstoffen waren deze in groten getalen aanwezig en waren zij zeer goedkoop. De populariteit hiervan steeg daardoor. Echter zijn deze brandstoffen erg schadelijk voor het milieu. De afgelopen decennia wordt al mondjesmaat meer en meer gekeken naar het inzetten op een energietransitie waarbij mij overschakelt op het gebruik van duurzame energiebronnen.

Hoe spelen duurzame energiebronnen een rol in dit verhaal?

Deze soort energiebronnen spelen een gigantische rol. Naast hernieuwbaar zijn deze namelijk niet schadelijk voor het milieu. Een voorbeeld is een windmolen. De rotorbladen van deze machine worden door de wind bewogen. Door deze beweging ontstaat warmte en dat wordt omgezet in energie. Hetzelfde geldt met een turbine die ingezet wordt bij waterenergie. De waterstroom zet bijvoorbeeld een rad in beweging, wat zorgt voor wrijving en warmte. Ook hieruit wordt energie gewonnen. Maar denk ook aan tweede generatie bio-energie. Hierbij wordt organisch materiaal gebruikt dat geen tweede doel meer kan dienen, zoals gebruikt frituurvet of tuinafval. Door in te zetten op deze manier van energie opwekken bespaar je ontzettend veel uitstoot van schadelijke stoffen. Het klimaat gaat hier op lange termijn onwijs van opknappen.

Heeft men ook energietransitie nodig?

Energietransitie maakt mensen bewust van hoe schadelijk sommige manieren van energiewinning op dit moment zijn. Er rijden nog vele voertuigen op verbrandingsmotoren die fungeren op diesel of benzine. Dit is niet ideaal voor het milieu. Door meer en meer in te zetten op zaken als hybride auto’s of bussen op waterstof, bespaar je schadelijke uitstootgassen. Het is wel te merken dat de aarde aan het opwarmen is en dat het geen goede zaak is als men ook de komende decennia fossiele brandstoffen blijft gebruiken.

Moeten er klimaatdoelstellingen behaald worden?

Uiteraard is het fijn dat er manieren zijn om een schoner klimaat te kunnen realiseren. Om mensen extra te motiveren voor energietransitie zijn er nationaal regels opgesteld. Dit is de zogeheten Klimaatwet. Hierin staan doelen benoemd. Bijvoorbeeld dat er in 2030 49% minder uitstoot moet zijn dan in 1990. In 2050 moet de uitstoot zelfs 95% lager liggen dan in 1990. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken is het belangrijk dat iedereen het belang inziet van een milieuvriendelijke vorm van energiewinning. Energietransitie is dus een heel belangrijk onderwerp.