Flexcontract of vaste aanstelling?

Als werkgever is de keuze bij de aanstelling van een werknemer nog niet zo makkelijk. Kiest u voor een flexibel contract of gaat u na een korte proefperiode direct voor de vaste arbeidsovereenkomst? Zeker bij potentiële top kandidaten met veel ervaring en een keurig CV is deze keuze niet zo makkelijk.

Werknemers willen vastigheid

Allereerst is het goed om te weten dat er steeds meer flexcontracten worden getekend in plaats van vaste contracten. Dit volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Werknemers zitten er eigenlijk niet op te wachten, maar hebben in de meeste gevallen niet echt een keuze. Het is immers tekenen of men neemt iemand anders aan voor dezelfde functie. Toch zijn er steeds meer werkgevers te vinden die hierover ernstig hun twijfels uitspreken. Moet je immers iemand met jaren ervaring en competenties niet gewoon direct een goede en vaste arbeidsovereenkomst geven?

Het zijn logische vragen die een werkgever zichzelf stelt. Daarbij komt wel dat het risico voor de werkgever uiteraard een heel stuk groter is als men besluit iemand direct een vast contract te geven in plaats van een tijdelijk contract. Het is namelijk een heel stuk lastiger – financieel gezien – om zomaar afscheid van elkaar te nemen. Een moeilijke keuze, die zeker door goede competenties van een potentiële werknemer alleen maar moeilijker worden gemaakt. Om de juiste keuze te kunnen maken is intern overleg van groot belang. Beslis als werkgever zeker niet alleen, maar probeer met een team van interne mensen de juiste keuze te maken, bijvoorbeeld met uw mensen van HR. Zij hebben er misschien net een andere kijk op zodat u samen tot nieuwe inzichten kunt komen. Op de website http://www.arbeidsovereenkomstvoorbepaaldetijd.nl vind u meer informatie omtrent flexcontracten voor werknemers en de gevolgen daarvan.