Een externe analyse uitvoeren voor je onderneming

Hoe werkt een externe analyse?

Een externe analyse voer je uit om de omgeving van je bedrijf in kaart te brengen. Met je business bevind je je in een bepaalde branche en daaromheen zijn vele factoren van invloed op jouw bedrijf. Het is extreem nuttig om deze te onderzoeken en te kijken hoe je je kunt voorbereiden op een eventuele verschuiving binnen deze factoren. Op basis van deze informatie ontdek je de kansen en bedreiging die gelden binnen de marktomgeving van je onderneming. Je kunt zo precies zien waaraan je nog extra aandacht moet schenken. Door het uitvoeren van een externe analyse krijg jij nuttige inzichten om vervolgens je plan op te baseren.

Wat is het nut van een externe analyse uitvoeren?

Het plan voor de toekomst van je business is erg belangrijk. Factoren die van buitenaf invloed hebben op je bedrijf moet je hierin absoluut meenemen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld de DESTEP-methode gebruiken. Hierbij kijk je naar verschillende factoren zoals demografische, economische en politieke. Door te weten hoe deze elementen zich gedragen in de branche kun je voorspellingen doen. Zo kun je bijvoorbeeld ontdekken dat er komende jaren ontzettend veel vergrijzing zal gaan plaatsvinden, dat er een economische crisis aankomt of dat er wet- en regelgevingen komen die subsidies wegnemen of juist aanbieden. Op elk hun eigen manier hebben deze factoren invloed op jouw onderneming. Door deze analyse grondig uit te voeren kun je je business hierop voorbereiden.

De factoren zijn niet te beïnvloeden

Houd in je achterhoofd dat deze kansen en bedreigingen gaan over niet-beïnvloedbare factoren. Als bedrijf kun je deze elementen niet veranderen. Wel moet je de juiste plannen en methoden gaan gebruiken om te zorgen dat de kansen benut worden en de bedreigingen ontweken worden. Zo zorg je voor de optimale business.

Voor elke onderneming is een externe analyse nuttig

Realiseer je dat een externe analyse past binnen elke onderneming. Hoe klein je bedrijf ook is: je moet een idee hebben van de markt waarin je je begeeft. Als je zomaar wat gaan doen en wel ziet wat er gebeurt, is een vruchtbare toekomst niet weggelegd voor je business. Het is altijd belangrijk om op de toekomst te zijn voorbereid. Door te weten hoe de verschillende factoren zich in de toekomst zullen gedragen kun je bepalen welke kant jij qua strategie opgaat. Uiteraard kun je niet altijd accuraat in de toekomst kijken. Maar op basis van gedragingen en verschuivingen in het verleden kun je een behoorlijk passende inschatting maken. Steek daarom voldoende tijd in het uitvoeren van je externe analyse en sla deze niet zomaar over.