De taxi is in een groot aantal gevallen de ideale oplossing.