Ayming Belgium : Het optimaliseren van de loonkosten in retail : een jaarlijkse voordeel van meer dan 200 euro per werknemer en een verbetering van de operationele marge

De Belgische retailsector heeft een ernstig concurrentienadeel ten opzichte van zijn directe concurrenten buiten België, maar het potentieel voor verbetering is aanzienlijk. Volgens een recente studie van Ayming België, een business performance consulting bedrijf, genereert de optimalisatie van de loonheffingen onverwachte winsten in de detailhandel.

Wat de arbeidskosten betreft, hebben de Belgische retailspelers een concurrentienadeel van 3,8% tot 6,6% (exclusief btw) ten opzichte van hun Nederlandse concurrenten. In oktober 2018 heeft Ayming België een studie uitgevoerd waarin de sociale bijdragen en belastingen op lonen in de Belgische retailsector en de verwerkende industrie werden vergeleken, alsook de hiermee gepaarde mogelijke besparingen door optimaliseringsmechanismen.

Meer dan 200 euro aan besparingen per werknemer

Zonder het O&O-personeel heeft de retailsector een veel groter potentieel voor het optimaliseren van de sociale en fiscale lasten op lonen dan de verwerkende industrie: de consultants van Ayming België schatten de mogelijke besparingen op gemiddeld 206,22 euro per werknemer op basis van de cijfers van 2017 tegenover “slechts” 125,88 euro in de verwerkende industrie.

Er zijn twee belangrijke redenen voor deze grote kloof. “In de eerste plaats het kwalificatieniveau van de werknemers waarbij de detailhandel vaak minder gekwalificeerd personeel in dienst heeft dan de verwerkingsindustrie, wat het mogelijk maakt voor de retail om grotere kortingen op de werkgeversbijdragen te vragen voor deze doelgroep. Zoals de naam al doet vermoeden, hebben deze verminderingen betrekking op doelgroepen van werknemers zoals jonge, laaggeschoolde werknemers bijvoorbeeld. Ten tweede heeft de detailhandel een hoger verloop van personeel dat in contact staat met klanten dan de verwerkingsindustrie. Deze twee redenen maken dat de frequentie van het in aanmerking komen voor steun in de retailsector hoger ligt dan in de verwerkende industrie”, verklaart Laurie Pilo, algemeen directeur van Ayming België.

Het is echter niet eenvoudig om gebruik te maken van regionale ontheffingen en vrijstellingen. Wanneer een onderneming actief is in de drie regio’s van het land, moet de HR-afdeling veel tijd besteden aan het werven en beheren van personeelsadministratie van meerdere apparaten, met mogelijke coderings- en interpretatiefouten wanneer de datatransmissieketen niet volledig vloeiend verloopt tussen het verkooppunt en de payroll-dienst. “De ondersteuning bij de uitvoering van deze complexe maatregelen 

maakt het mogelijk om de regionale stimulansen optimaal te benutten en verborgen administratieve kosten te vermijden”, aldus Laurie Pilo. Het resultaat: een verbetering van de operationele marges wat onder druk staat in de retailsector. Volgens de studie van Ayming Belgium kan de potentiële besparing op de jaarlijkse loonsom oplopen tot 0,40% in de retailsector, tegenover 0,17% in de verwerkende industrie, wat een directe impact heeft op het bedrijfsresultaat.

Twee andere uitdagingen: digitalisering en het concurrentievermogen van het verkooppunt

In 2018 zullen de online aankopen in België naar verwachting 12 miljard euro bedragen. Het uitgebreide gebruik van e-commerce is een grote uitdaging voor traditionele retailspelers. De investeringen die ingezet worden in de ontwikkeling van de webshop en het beheer van de toeleveringsketen zijn aanzienlijk. Zo gaat bijvoorbeeld jaarlijks 4% van de omzet verloren door uitverkochte artikelen. Nieuwe technologieën (big data, artificiële intelligentie, biometrische authenticatie, augmented reality, enz) zorgen ook voor hoge investeringen in R&D. Deze projecten maken het wel mogelijk om overheidssubsidies voor werkgelegenheid en innovatie aan te vragen. Uiteindelijk vormt elke uitdaging in digitalisering een concurrentievoordeel op termijn.

Eén van de dominante trends in de detailhandel is de term “phygital”, die voor de detailhandelaren bestaat in de ontwikkeling van een complementariteit tussen digitale kanalen en fysieke verkooppunten. Deze strategie vereist een verandering in de verkooppunten, die verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de klantenervaring. Momenteel combineert meer dan de helft van de consumenten in de Benelux online en in-store aankopen, waarbij de eerste gemiddeld 20% van de totale aankopen voor zijn rekening neemt. Om de verkooppunten aantrekkelijker te maken, moet een bedrijf zich richten op het opleiden en behouden van zijn personeel, maar ook op het flexibeler maken van de werktijden. Een audit van alle dimensies van een project met betrekking tot het phygitaliseren maakt het mogelijk om de beschikbare ondersteuningsmechanismen te optimaliseren, zoals bijvoorbeeld de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bij IT professionals.

“Door gebruik te maken van al deze optimalisatiemechanismen kunnen de financiële voordelen echt aanzienlijk zijn. Voor één van onze klanten, een grote retailer, bedroegen de gerealiseerde besparingen 328.400 euro”, besluit Laurie Pilo.

Over Ayming

Ayming is een internationale business performance consulting groep die zich richt op vier expertisegebieden: human resources, operations (inkoop, supply chain, etc.), financiën en innovatie. Het is aanwezig in 16 landen in Europa, Noord-Amerika en Azië. Ayming Belgium is al meer dan vijftien jaar actief in het anticiperen, versnellen en veiligstellen van de operationele prestaties van meer dan 400 bedrijven in België. Zij heeft met name veel klanten in de distributiesector.