Aanrijding auto, weet u wie aansprakelijk is?

Aanrijding auto, weet u wie aansprakelijk is?

Wanneer de tegenpartij nalatig is geweest dan is deze in beginsel aansprakelijk. Toch kan een schadevergoeding niet altijd op de tegenpartij verhaald worden. In sommige gevallen bent u deels aansprakelijk. Het hangt er helemaal vanaf hoe uw positie tijdens de aanrijding met de auto eruit zag.

Aanrijding tussen auto en voetganger

Voetgangers zijn de meest kwetsbare deelnemers aan het verkeer. Wanneer u wordt aangereden door een auto kan dit ernstige gevolgen hebben. Bij wet wordt u daarom extra beschermd. Wanneer u zelf een verkeersfout heeft gemaakt, bijvoorbeeld door bij rood voetgangerslicht over te steken, dan krijgt u minstens 50{edb52ccf0796325f2c698d6692168ec9a7c4dfe3c9222503577aff6f3b9e6c97} van uw schade vergoed. Wanneer u geen fout heeft gemaakt dan krijgt u de schade volledig vergoed. Bij een vergoeding wordt er gekeken naar de impact van uw verkeersfout en het opgelopen letsel.

U wordt als fietser aangereden

Ook fietsers zijn bij wet beschermd als kwetsbare verkeersdeelnemers. Omdat fietsers niet verzekerd zijn tegen verkeersongevallen speelt dit mee in de hoogte van de schadevergoeding. Ook hierbij geldt weer: wanneer u als fietser een verkeersfout heeft gemaakt dan ontvangt u minimaal 50{edb52ccf0796325f2c698d6692168ec9a7c4dfe3c9222503577aff6f3b9e6c97} aan schadevergoeding. Wanneer u geen fout heeft gemaakt dan ontvangt u de volledige schadevergoeding.

Aanrijding tussen auto en een ander motorvoertuig

Onder motorvoertuigen verstaan we de bromfiets, scooter, motor, auto, bus en vrachtwagen. Ook de quad valt onder de motorvoertuigen. Wanneer u mede schuld bent aan het ongeluk dan kunt u gedeeltelijke schadevergoeding claimen. Indien de tegenpartij volledig aansprakelijk is dan kunt u op de maximale schadevergoeding rekenen. Het is belangrijk om zoveel mogelijk bewijs over het ongeval te verzamelen. Hiermee kan de verzekeraar onder druk worden gezet.

Uw kind wordt aangereden door een auto

Kinderen letten vaak niet goed op in het verkeer. Daarom worden kinderen tot 14 jaar extra goed beschermd door de wet. De wetgeving gaat ervan uit dat andere verkeersdeelnemers rekening houden met de onoplettendheid van jonge kinderen. Voor kinderen tot 14 jaar geldt dat letselschade volledig vergoed moet worden. Kinderen vanaf 14 jaar krijgen te maken met de extra bescherming voor voetgangers en fietsers.

Aanrijding auto, de dader is doorgereden

Het komt dagelijks voor dat de veroorzaker van een aanrijding doorrijdt. Wanneer u het kenteken niet heeft kunnen noteren dan wordt het moeilijk om de schade op de tegenpartij te verhalen. In dit geval biedt het Waarborgfonds Motorverkeer uitkomst. Dit is het geval bij ongelukken waarbij de dader niet verzekerd is, een ongeval met een gestolen motorvoertuig heeft veroorzaakt of wanneer de dader niet te achterhalen is. Bij deze zaak is het belangrijk dat u bent aangereden door een motorvoertuig.

Doe in dit soort gevallen direct aangifte bij de politie. Dit moet binnen 14 dagen na de aanrijding gebeuren. Neem contact op met getuigen of vraag de beelden van straatcamera’s op. Het moet duidelijk zijn dat u bent aangereden door een motorvoertuig. Schakel het liefst dezelfde dag nog ons juridisch letselschadebureau in. De jurist kan het procesverbaal opvragen bij de Stichting Processen verbaal.

Ga niet in onderhandeling met de verzekeraar van de tegenpartij. Deze zal een zo laag mogelijke schadevergoeding willen uitkeren. Het is ook niet nodig om een advocaat in te schakelen: deze brengt hoge kosten in rekening. Wij garanderen 100{edb52ccf0796325f2c698d6692168ec9a7c4dfe3c9222503577aff6f3b9e6c97} gratis advies en hulp voor letselschadeslachtoffers. Wij claimen voor u het hoogst mogelijke bedrag aan schadevergoeding.