Hoe lezen we het notenschrift?

notenschriftWanneer je bijvoorbeeld piano wilt gaan spelen is het notenschrift erg belangrijk. Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met het notenschrift? Nou we bedoelen hiermee de noten op papier. Daarnaast bestaat het notenschrift uit meerdere notenbalken gevuld met verschillende noten. Het lezen van deze noten kan soms best lastig zijn en daarom zal dit artikel je meer informatie verschaffen.

Wat is het verschil tussen noten en tonen?

Veel muzikanten halen de noten en tonen nog weleens door elkaar en dat is helemaal niet zo gek. De noten zijn eigenlijk hetgeen wat men op papier schrijft (symbolen) en de tonen het geluid wat je hoort. Daarnaast is het belangrijk om de stamtonen te weten. Dit zijn de belangrijkste tonen en zijn eigenlijk de zeven letters van het alfabet (A,B,C..).

Toonafstanden en toonladders

Met toonafstanden wordt de afstand bedoeld tussen twee noten. De toon tussen twee opeenvolgende noten kan soms verschillen (aantal tellen). Als we een reeks noten (meestal 7) de toonafstanden samen nemen resulteert dit in een toonladder. Deze toonladder kan zowel stijgend als dalend zijn. De stijgende toonladder noemen we een ‘majeur toonladder’ en de dalende een ‘mineur toonladder’.

Maten en rusten

Maten zijn eigenlijk delen van de notenbalk. Deze maten ontstaan wanneer men maatstrepen plaatst op de notenbalk. Vervolgens worden deze maten gevuld met noten op basis van een zo gezegde telwaarde. Rusten daarentegen geven een stilte aan in een muziekstuk. Deze rusten worden net als de noten op de notenbalk geplaatst met bepaalde tekens.

Sleutels en voortekens

Een sleutel opent de notenbalk. Deze geeft namelijk aan waar de eerste noot komt te staan (notenbalk bestaat uit vijf lijnen). Ook bestaan er voortekens deze kunnen de noten een halve toon hoger of lager laten klinken.

Van plan om zelf eens het noten lezen te leren? Op internet staan verscheidende websites met nuttige informatie om de basis van het notenschrift te leren.